Helsinki Wolverines ry PÖYTÄKIRJA
Helsinki Wolverines ry VUOSIKOKOUS 2017
Vellamonkatu 18 D 52
00550 Helsinki
Hallitus/Isto Laalo 29.04.2017
Puh. 040 552 8756

Hallituksen kevätkokous

Aika 29.04.2016 klo 10.00

Paikka Helsingin urheilutalo, Helsinginkatu 25, 00510 Helsinki

Läsnä Isto Laalo puheenjohtaja
Turo Lipponen Varainhoitaja/hallituksen jäsen
Jarkko Hiitola Hallituksen jäsen
Joonas Kolunsarka Hallituksen jäsen
Timo Heinonen Hallituksen varajäsen
Tuomas Viuha Seuran jäsen
Rasmus Laalo Seuran jäsen
Elmeri Laalo Seuran jäsen
Johanna Valasti Seuran jäsen
Petri Wuokko Toiminnantarkastaja
Pekka Lamminsalo Seuran jäsen

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Isto Laalo avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Isto Laalo ja sihteeriksi Jarkko Hiitola. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Timo Heinonen ja Johanna Valasti .
Ääntelaskijoiksi valittiin Timo Heinonen ja Johanna Valasti

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
Muita esityksiä ei ole tullut.
.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

Turo Lipponen esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunnon

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Päätös myönnetty

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Turo Lipponen esitteli seuraavan kauden toimintasuunnitelman. Kokous vahvisti toimintasuunnitelman. Talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen
mukaisesti. Päätettiin 2018 jäsenmaksuksi 60e. Päätettiin vuoden 2018 liittymismaksuksi 0e.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Isto Laalo.
Hallituksen jäseniksi valittiin:
Markku Ollikainen
Veikko Viuha
Tuomas Tuuli
Jarkko Hiitola
Turo Lipponen
Joonas Kolunsarka
Hallituksen varajäseniksi valittiin:
Pekka Lamminsalo
Johanna Valasti

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamies

Toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Heinonen ja Rasmus Laalo
Varamieheksi valittiin Petri Wuokko

10. Muut asiat
Ei muita asioita

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Isto Laalo päätti kokouksen klo 10.47.

Isto Laalo Jarkko Hiitola
puheenjohtaja sihteeri

Liitteet

Tarkistus
Timo Heinonen Johanna Valasti