Helsinki Wolverines ry piti vuosikokouksen 28.02.2019. Kokouksessa valittiin uusi hallitus, käytiin läpi toimintasuunnitelman ja menoarvion vahvistaminen, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättäminen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Isto Laalo. Muut hallituksen jäsenet Turo Lipponen, Joonas Kolunsarka, Outi Viuha, Veikko Viuha, Erika Nylund ja Tomi Ristilä . Varajäseniksi valittiin Laura Ainamo ja Janika Nikander.

Päätettiin järjestää ylimääräinen vuosikokous 31.3.2019 klo 15.00, paikka Talin jalkapallohalli purotie 6.

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta (2)
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Muut asiat